Skip to main content

En Aandelig Psalme Som it Høybedrøffuit Menniske vdi største Angist om sin ælendige Tilstand, med hossføyede Trost oc Hussvalelse vnder Kaarsit, haffver tilsamme Skreffuit ... Vnder den Melodie: Her har i ingen w-sund Skyer/Offuer Horizonten flyer, etc. .... [Morten Jensen Wiby]

Item Preview

>
SIMILAR ITEMS (based on metadata)